Правила поведінки здобувачів освіти

Комунального закладу "Роганський ліцей Роганської селищної ради Харківського району Харківської області"

Загальні правила поведінки

Правила поведінки учнів базуються на Законах України, постановах Кабінету Міністрів України, наказах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Здобувач освіти зобов’язаний:

1. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, досягати результатів навчання, передбачених Державним стандартом.

2. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

3. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси усіх учасників освітнього процесу. Насильство, булінг (цькування) є неприпустимими формами поведінки у закладі освіти та за його межами, крім того здобувач освіти має право звернутися до класного керівника, чергового вчителя, психологічної служби та адміністрації закладу освіти за допомогою, якщо проти нього здійснюються противоправні дії.

4. Приходити в заклад освіти за 10-15 хвилин до початку занять, займати своє робоче місце з першим дзвоником, підготувавши все необхідне навчальне приладдя до початку уроку.

5. Забороняється самостійно йти з лііцею та його території під час освітнього процесу без дозволу педагогів або медичної сестри, і лише за попереднім узгодженням батьків.

6. У разі пропуску занять до трьох днів здобувачу освіти неохідно надати класному керівнику довідку, або заяву від батьків (осіб, які їх заміняють) щодо причин відсутності його на заняттях.

7. Поводитись толерантно, етично, відповідно до загальноприйнятих норм поведінки у суспільстві до початку занять, на уроках та під час перерв. Здобувач має бути ввічливим у спілкуванні один з одним, учителями, працівниками, батьками та гостями закладу. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів .

8. Використовувати мобільні телефони під час освітнього процесу лише при необхідності для зв’язку із батьками (або особами, що їх замінюють), або для освітнього процесу (за завданням вчителя).

9. Суворо забороняється приносити на територію закладу з будь-якою метою та використовувати будь-яким способом вибухонебезпечні предмети, вогненебезпечні речовини, зброю в тому числі, ножі та різеоманітні колючо-ріжущі предмети; токсичні речовини, таблетки та газові балончики; спиртні напої, цигарки, наркотики та інші одурманюючі засоби та отрути.

10. Дотримуватись чистоти і порядку на території закладу освіти. Берегти майно закладу освіти, охайно ставитись як до своїх речей, так і до речей інших учнів.

11. Здобувачу освіти, який знайшов втрачені або забуті, на його думку речі, належить здати їх черговому, який знаходиться на першому поверсі ліцею аба черговому вчителю, класному керівнику, адміністрації ліцею.

12. До здобувачів освіти, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки дітей, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

13. Приступати до навчання підготовленим, з виконаним домашнім завданням, маючи при собі все необхідне шкільне приладдя.

14. Здобувач освіти творчо працюючи над саморозвитком, формуванням таких особистих компетенцій як інформаційна, комунікативна, соціальна, полікультурна, за бажанням може брати участь у різноманітних заходах, організованих у закладі освіти та за її межами.

Поведінка на заняттях

1.Пунктуальність – це важлива риса, яку необхідно опанувати кожному учневі. Під час здобувачу освіти необхідно впорядковувати свої справи, щоб приходити на уроки вчасно. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2.Урочний час повинен використовуватися здобувачами освіти тільки для освітніх цілей.

3.Учні мають уважно працювати в класах під час уроків та не заважати іншим: не створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від занять розмовами, іграми та іншими справами, що не стосуються уроку.

4.Учні не можуть відмовлятися від виконання завдань, які ставить вчитель. Для ефективності освітнього процесу та для того, щоб його не переривали, учні мають протягом усього року перебувати в класі. Якщо з’являється нагальна потреба вийти, це можна зробити лише з дозволу вчителя.

5.На уроці здобувач освіти має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

6. Якщо здобувач освіти має бажання поставити запитання вчителю, або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку і робить це толерантно.

7.Здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

8.Здобувач освіти обов’язково приносить на заняття необхідне навчальне приладдя, підручники, зошити, щоденник і ставиться до нього дбайливо і охайно.

9.Для якісного опанування навчального матеріалу здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені освітньою програмою, обов’язково записуючи їх у щоденник, або в інший спосіб.

10.За кожним здобувачем освіти в кабінеті закріплено окреме місце, за збереження санітарного стану та майна на робочому місці він несе відповідальність.

11.Здобувач освіти зобов’язаний знати і дотримуватися правил техніки безпеки під час уроків, так і після їх закінчення.

12.На уроці фізичної культури здобувач освіти приходить у спортивній формі та спортивному взутті. У разі звільнення від занять фізкультурою, необхідно бути присутнім в спортивній залі та зайняти місце на лавці для пасивного спостереження.

Поведінка здобувачів освіти до початку, на перервах та після уроків.

1.Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

- дотримуватися етичних норм поведінки;

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- дотримуватися вимог чергового вчителя по закладу;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами ліцею здобувачі освіти вітаються.

2.Час перерви - особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по-своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3.Задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму здобувачів освіти повинні дотримуватися правил безпечної поведінки. Забороняється бігати, штовхатися, гратися в небезпечні ігри або в місцях, не пристосованих для ігор, кидатися різними предметами, застосовувати фізичну силу, самовільно відкривати вікна, сидіти на підвіконнях тощо.

4. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у ліцеїта за його межами.

5.Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно пересуватися по ліцею, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).

6.Під час перерви здобувачам освіти категорично забороняється залишати територію закладу.

Поведінка учнів у їдальні

1.Здобувачі освіти приходять до їдальні на обід організовано з вчителем після закінчення уроку, обов’язково виконуючи гігієнічні процедури перед прийомом їжі.

2.Забороняється входити до їдальні у верхньому одязі.

3.Якщо здобувач освіти завітав до буфету, то йому слід поводитися толерантно, дотримуючись правил черги.

4.Під час харчування в їдальні належить всім слід дотримуватися хороших манер і поводитися за всіма нормами етичної та культурної поведінки.

5.Здобувачі освіти самостійно прибирають свій посуд зі столу після вживання їжі.

6.Здобувач освіти повинен шанобливо з повагою ставитись до працівників їдальні.

7.Ставитись до майна шкільної їдальні необхідно дбайливо.

Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти

1.У школі здобувачі освіти повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню у суспільних місцях. Стиль одягу – діловий, класичний.

2.Спортивний одяг, призначений для уроку фізкультури, на інших уроках недоречний.

3.Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

Черговий по класу

1.Черговий по класу під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок в кабінеті.

2.Черговий має право зробити зауваження іншим здобувачам освіти щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

3.Чергові допомагають вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком, за виконанням всіма здобувачами освіти цих правил.

VII. Прикінцеві положення

1.Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території закладу і при проведенні ліцейних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.

2.За порушення цих Правил та Статуту КЗ "Рогагнський ліцей" здобувачі освіти притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

усне зауваження;
запис зауваження у щоденник;
відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його батьками.

3.Ці Правила розповсюджуються на всій території ліцею, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.

Кiлькiсть переглядiв: 143

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.